„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

cały etat (1/1)

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych infrastruktury technicznej posadowionej na nieruchomościach, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości (w oparciu o dane zawarte w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów), statusu prawnego urządzeń w oparciu o uzyskane dane oraz analiza dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej, stanowiącej własność Spółki. Przygotowywanie wniosków do właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura stanowiąca własność Spółki, o regulację stanu prawnego.
 • Przygotowywanie projektów umów w ramach pracy Biura, w tym określających warunki ustanowienia służebności przesyłu, a po ich zawarciu przez strony, przygotowywanie dokumentów do aktów notarialnych obejmujących umowy ostateczne.
 • Analiza operatów szacunkowych oraz opinii biegłych sądowych w zakresie wartości nieruchomości pod względem prawidłowości ich sporządzenia na potrzeby własne Biura.
 • Analiza ryzyka finansowego w zakresie wysokości wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu w oparciu o metodologię wyceny wykorzystywaną przy sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby oszacowania wartości służebności przesyłu, a także analizy operatów szacunkowych.
 • Analiza dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej, stanowiącej własność Spółki.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • posiadanie wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, geodezja,
 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu szacowania wartości nieruchomości,
 • doświadczenie co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw: kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (w tym kodeksu postępowania administracyjnego),
 • prawo jazdy kat. B (pożądane).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Podobne ogłoszenia

7

Września, '20

mazowieckie / Warszawa

Legal Assistant / Administrator

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working...

JTI GBS

7

Września, '20

dolnośląskie /

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu...

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

7

Września, '20

podkarpackie /

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu...

Stowarzyszenie SURSUM CORDA