Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116408

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania o wyrażenie zgody na stosowanie dodatkowej opłaty w roamingu regulowanym, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 • Opiniuje projekty krajowych i unijnych aktów prawnych oraz innych dokumentów, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej, międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych
 • Analizuje najczęstsze przyczyny wniosków o interwencje Prezesa UKE dotyczące naruszeń przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612, a także uprawnień i praw konsumentów
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności (BEREC) w zakresie dotyczącym ochrony użytkowników końcowych oraz przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120
 • Prowadzi postępowania dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej będących we właściwości Wydziału
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 209 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego z zakresu naruszeń uprawnień abonentów oraz użytkowników końcowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze rynku telekomunikacyjnego
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o prawach konsumenta oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/612
 • Znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego jak i pozostałych krajów europejskich
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: interpretacji przepisów prawa, syntezy zebranych informacji i sygnałów z różnych źródeł, tworzenia zrozumiałych informacji dla użytkowników usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa

  Specjalista ds. compliance

  Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

  Caritas Polska

  20

  Marca, '23

  opolskie / Tułowice

  Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

  Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

  exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

  17

  Marca, '23

  śląskie / Katowice

  Specjalista ds. prawnych

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG