Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116021

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwiększeń wysokości subwencji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwrotu do budżetu państwa dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, w celu realizacji obowiązków ministra w zakresie nadzoru nad prawidłowością wydatkowania przez uczelnie środków z budżetu państwa.
 • Przygotowuje interpretacje oraz opinie prawne związane z wystąpieniami organów administracji publicznej, interpelacjami i interwencjami poselskimi oraz zapytaniami innych podmiotów zewnętrznych w zakresie przepisów dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowuje - zgodnie z przepisami o prowadzeniu prac legislacyjnych w MEiN – przepisy lub uzasadnienia do projektów aktów prawnych znajdujących się we właściwości wydziału oraz przekazuje komórce właściwej ds. legislacji w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące tych projektów, w celu realizacji obligatoryjnych upoważnień ustawowych ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Interpretuje przepisy ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu przygotowania odpowiedzi na pisma kierowane do ministerstwa przez różne podmioty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

  Prawnik

  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

  Primost Południe Sp. z o.o.

  15

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa, Ursynów

  Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

  OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  14

  Marca, '23

  wielkopolskie / Krotoszyn

  Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

  Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

  Dino Polska S.A.