Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72652

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca pod presją czasu    

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie właściwości Prezesa UKE, wpływające do UKE
 • Koordynuje prace związane z opiniowaniem przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne UKE projektów aktów prawnych wpływających do UKE
 • Reprezentuje Prezesa UKE na konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych w Rządowym Centrum Legislacji oraz komisjach i podkomisjach parlamentarnych
 • Opracowuje pod względem prawno - legislacyjnym projekty aktów prawnych – w zależności od rodzaju aktu
 • Opiniuje projekty aktów prawnych o charakterze wewnętrznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, o kompatybilności elektromagnetycznej, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  25

  Stycznia, '21

  mazowieckie / Warszawa

  Referendarz do spraw: kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania...

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  25

  Stycznia, '21

  dolnośląskie / Wrocław

  Specjalista Do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA:1; umowa na czas zastępstwa MIEJSCE PRACY: Delegatura UOKiK we Wrocławiu plac Strzelecki 25 50-224 Wrocław ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Czym...

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  25

  Stycznia, '21

  śląskie / Katowice

  Client Due Dilligence Specialist

  Dla naszego Klienta - prężnie rozwijającej się firmy z branży usług prawnych, kadrowo-księgowych i podatkowych - wspieramy budowę nowego zespołu dedykowanego do obszaru analizy związanej ze sprawdzeniem wierzytelności potencjalnego Klienta...

  Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.