Główny Specjalista /Starszy Specjalista / Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VII
w Warszawie w Departamencie Kontroli /prawnik

 

Numer ogłoszenia: DK/22/93

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

1 etat/umowa o pracę

 

Termin składania ofert 08.06.2022 r.

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • wspieranie kontrolerów, w zakresie stosowania i interpretowania przepisów prawa pozostających w związku z prowadzonymi postępowaniami;
 • opracowywanie dokumentów wymagających wiedzy i doświadczenia z dziedziny prawa;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów stanowisk w sprawie rozpatrywanych przez Departament Kontroli środków odwoławczych dotyczących kontroli oraz wydawanych decyzji administracyjnych;
 • opracowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa i współpraca
  z organami ścigania;
 • współpraca z Biurem Prawnym oraz komórkami organizacyjnymi realizującymi obsługę prawną oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej postępowań sądowych, będących wynikiem realizacji zadań, o których mowa w  dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • opracowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej w zakresie kompetencji Departamentu Kontroli.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko: głównego specjalisty - wykształcenie wyższe prawnicze oraz minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko: starszego specjalisty - wykształcenie wyższe prawnicze oraz minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko: specjalisty - wykształcenie wyższe prawnicze oraz minimum 3 lata pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym z systemem opieki zdrowotnej lub funkcjonowaniem podmiotów leczniczych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych
  z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


Podobne ogłoszenia

25

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa

Prawnik z językiem niemieckim

Opis stanowiska Obsługa od strony prawnej spółek z Grupy ERBUD działających na terenie Niemiec; Udzielanie porad i konsultacji prawnych, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych na potrzeby spółek działających w ramach Grupy...

Grupa ERBUD

25

Czerwca, '22

dolnośląskie / Wrocław

Prawnik / Radca Prawny

Zakres odpowiedzialności: udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji prawnych przygotowywanie regulaminów oraz procedur wewnętrznych opracowywanie umów oraz różnych dokumentów Spółki udział w negocjacjach w imieniu Spółki...

Ceneo.pl Sp. z o.o.

24

Czerwca, '22

małopolskie / Tarnów

Prawnik

Bieżące doradztwo prawne oraz pełna obsługa prawna spółki (w tym spółek z grupy kapitałowej i podmiotów powiązanych). Przygotowywanie projektów opinii i analiz prawnych, pism procesowych, projektów umów i innych aktów prawnych w sprawach...

CONTROL PROCESS S.A.