Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117169

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- zagrożenie korupcją,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych w zakresie właściwości Wydziału oraz opracowuje pod względem redakcyjnym i legislacyjnym (w tym w zakresie spójności z innymi normami prawnymi i zgodności z normami wyższego rzędu), przedstawione przez departamenty (biura) lub zespoły resortowe, projekty aktów normatywnych
 • Prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektów aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), organów administracji publicznej i innych podmiotów, projekty odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz na interpelacje, zapytania i dezyderaty.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu RP przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tych projektów, a także współdziała w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy.
 • Opracowuje projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe UE.
 • Współdziała w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw przygotowywanych i wydawanych przez inne organy państwowe oraz bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, na których projekty są rozpatrywane.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu RP, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów.
 • Uczestniczy w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna lub wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Regulaminów Sejmu RP i Senatu RP
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość przepisów regulujących zawody: adwokata, radców prawnych, tłumaczy przysięgłych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych, lekarzy sądowych
 • Znajomość przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych oraz opinii prawnych
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

  Prawnik

  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

  Primost Południe Sp. z o.o.

  15

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa, Ursynów

  Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

  OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  14

  Marca, '23

  wielkopolskie / Krotoszyn

  Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

  Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

  Dino Polska S.A.