Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117184

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie, przy współudziale właściwych komórek Departamentu, obsługi procesu legislacyjnego w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w tym: - uczestniczenie przy opracowywaniu projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo oraz sporządzanie oceny skutków wprowadzanych regulacji; - uczestniczenie przy opiniowaniu projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo; - uczestniczenie przy uzgadnianiu i konsultowaniu projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami; - uczestniczenie przy opiniowaniu projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części; - uczestniczenie przy opiniowaniu projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie odstępstw od przepisów w obszarze rynku pracy: - przekazywanie wniosku do właściwego organu; - wzywanie do uzupełnienia braków.
 • Dokonywanie analiz prawnych w zakresie statusu bezrobotnego oraz świadczeń z tytułu bezrobocia: - przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji; - opracowywanie/ opiniowanie dokumentów.
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i ukończona aplikacja legislacyjna lub wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku ukończonej aplikacji legislacyjnej)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku ukończonej aplikacji legislacyjnej)
 • ­znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad legislacji (ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Regulaminu Sejmu i Senatu, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zasad techniki prawodawczej)
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­komunikatywność
 • ­rzetelność
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

  Prawnik

  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

  Primost Południe Sp. z o.o.

  15

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa, Ursynów

  Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

  OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  14

  Marca, '23

  wielkopolskie / Krotoszyn

  Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

  Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

  Dino Polska S.A.