Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116274

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczy w spotkaniach z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów, konferencjach, zespołach oraz komisjach, w szczególności w posiedzeniach komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, komisjach sejmowych i senackich, w celu wypracowania ostatecznego brzmienia przepisów procedowanego aktu prawnego zgodnego pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Sporządza opinie prawne o znacznym stopniu złożoności, w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów prawa oraz opinie z zakresu legislacji, w tym opinie dotyczące nietypowych zagadnień i rozwiązań legislacyjnych.
 • Udziela bieżącą pomoc prawno-legislacyjną pracownikom komórek organizacyjnych MF, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym oraz prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego tych projektów.
 • Koordynuje prace legislacyjne dotyczące zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest wiodącą komórką organizacyjną ministerstwa.
 • Weryfikuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym akty prawne, w celu przekazania ich do podpisu ministra finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość przepisów z zakresu działania Ministra Finansów
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość Konstytucji RP
 • Znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

Prawnik

OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

Primost Południe Sp. z o.o.

15

Marca, '23

mazowieckie / Warszawa, Ursynów

Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

14

Marca, '23

wielkopolskie / Krotoszyn

Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

Dino Polska S.A.