Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72694

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty ustaw, rozporządzeń wydawanych przez Ministra, rozporządzeń i aktów wewnętrznych wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, których opracowanie należy do właściwości Ministra
 • Prowadzi prace legislacyjne dotyczące projektów ww. aktów prawnych oraz przedkłada projekty aktów prawnych do podpisu Ministra
 • Opiniuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty innych aktów prawnych, w szczególności obwieszczeń i komunikatów, oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień oraz projekty kierowane do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów
 • Uczestniczy w posiedzeniach komisji prawniczych oraz w pracach komisji sejmowych i senackich nad projektami ustaw pozostających we właściwości Ministra
 • Uczestniczy w opracowywaniu rozporządzeń wydawanych przez innych członków Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem
 • Opracowuje teksty jednolite rozporządzeń wydawanych przez Ministra, rozporządzeń wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, których opracowanie należy do właściwości Ministra oraz opiniuje projekty obwieszczeń Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów ustaw pozostających we właściwości Ministra
 • Kieruje podpisane akty prawne do ogłoszenia w dzienniku urzędowym i uczestniczy w prowadzeniu redakcji Dziennika Urzędowego Ministra

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku aplikacji legislacyjnej)
 • ukończona aplikacja legislacyjna (w przypadku braku 4 lat pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych)
 • znajomość przepisów z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • znajomość przepisów związanych z działalnością Rady Ministrów, Sejmu RP i Senatu RP
 • wiedza i umiejętności w zakresie legislacji
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej przy opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych

Podobne ogłoszenia

26

Stycznia, '21

świętokrzyskie / Kielce

Asystent prawny

w/gs stanowiska Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), prawnicze Wymagania inne: Wykonywanie czynności asystenckich i administracyjnych, koordynacja obiegu dokumentów, sporządzanie i redagowanie pism procesowych, analiza...

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

26

Stycznia, '21

łódzkie / Łódź

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

Co dla Ciebie przygotowaliśmy? Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start. Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Zadbamy również o Twoją przyszłość...

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

25

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Referendarz do spraw: kontroli koncentracji w Wydziale Instytucji Finansowych, Usług i Mediów, Departament Kontroli Koncentracji

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Czym będziesz się zajmować Osoba na tym stanowisku: Prowadzi postępowania...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów