Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.oto spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

 

Obecnie PEJ sp. z o.o.

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. Zezwoleń i Pozwoleń – Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BZiO/5/2021

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym składanie wniosków, monitorowanie czy dane postępowanie jest prowadzone przez organ zgodnie z przepisami, monitorowanie ewentualnej potrzeby zaskarżania wydanej decyzji oraz przygotowanie ewentualnych środków zaskarżenia. Udział w postępowaniach odwoławczych
 • Weryfikacja wniosków o wydanie opinii, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji administracyjnych niezbędnych pod kątem formalno-prawnym dla etapu przygotowania projektu budowy elektrowni jądrowej przy współpracy merytorycznej pozostałych jednostek organizacyjnych
 • Współpraca z organami administracji publicznej, w tym pozyskiwanie stanowisk organów (m.in. GDOŚ, Prezes PAA i inne)
 • Prowadzenie współpracy z doradcami i ekspertami zewnętrznymi, w tym z Doradcą Technicznym
 • Monitorowanie prawa i analizowanie projektów zmian regulacji dotyczących procesów inwestycyjnych, w tym w energetyce oraz energetyce jądrowej, wypracowywanie opinii i stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów i innych dokumentów przekazywanych przez jednostki organizacyjne
 • Przygotowywanie stanowisk i opinii prawnych oraz udzielanie ogólnego wsparcia w zakresie prawnym
 • Przygotowywanie materiałów, sprawozdań, zestawień i prezentacji
 • Udział w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji (polityk, regulaminów, procedur, instrukcji)
 • Wsparcie pod względem prawnym komisji przetargowych i innych zespołów merytorycznych
 • Uczestnictwo w wyborze, współpraca i koordynacja prac zewnętrznych podmiotów świadczących usługi prawne (doradcy, kancelarie itp.), rozliczanie z wykonywania prac pod względem merytorycznym
 • Udział w innych pracach w projekcie jądrowym odnoszących się do wymagań regulacyjnych

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Tytuł zawodowy radcy prawnego
 • Minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych i/lub w występowaniu w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony/pełnomocnika, dotyczących procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń zintegrowanych
 • Doświadczenie w sporządzaniu środków zaskarżenia od ww. decyzji oraz w postępowaniach odwoławczych
 • Znajomość praktycznych aspektów procedur administracyjnych przeprowadzanych z udziałem społeczeństwa oraz w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe

Podobne ogłoszenia

2

Grudnia, '21

małopolskie / Kraków

Radca prawny / Adwokat

ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także...

ZUE S.A.

11

Listopada, '21

wielkopolskie / Poznań

Radca prawny

bieżąca obsługa prawna Spółki, sporządzanie projektów pism, umów oraz regulacji wewnętrznych Spółki, wydawanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień, konsultacji i informacji prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami, organami...

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

8

Listopada, '21

warmińsko-mazurskie /

Radca Prawny

Twoje przyszłe zadania: opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie budowlanym, w tym z publicznymi zamawiającymi; udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych; przygotowywanie korespondencji kontraktowej z zamawiającym...

Budimex SA