Ogłoszenie numer: 3667752, z dnia 2020-09-07

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r., od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową z obszaru polityki społecznej, z siedzibą Nowym Sączu.
 
Od 2004 r. nasza aktywność objęła dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prawne, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W b.r. jesteśmy drugą organizacją pod względem ilości prowadzonych punktów NPP i NPO w Polsce.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.
 
Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.: 
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”, 
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia), 
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Miejsce pracy: łódzkie

 

Opis stanowiska

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2021r.
Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządów lokalnych. PREFERUJEMY PROWADZENIE DYŻURÓW W WYMIARZE MIN. 2 DNI W TYGODNIU. 
Można przyjąć, że w większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny pracy dot. punktów jak w b.r. (informacje na stronach www powiatów/miast).
 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (NPO) obejmuje: 
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia,  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, a także skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy
 • nieodpłatną mediację
Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP) obejmuje:
 • informowanie o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach
 • wskazywanie sposobów rozwiązania problemów prawnych
 • sporządzanie projektów pism (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
 • informowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu
 • wspieranie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej
 • informowanie o możliwościach innej, darmowej pomocy
 • nieodpłatną mediację
Dodatkowe oczekiwania:
 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem z dostępem do bazy aktów prawnych
 • dokumentowanie pracy w postaci wypełniania "kart pomocy" w programie Min. Sprawiedliwości
 • przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego lub przesyłanie do naszego biura

Wymagania

Wykształcenie wyższe:

 • punkty NPP
  prawnicze (wyłącznie radcowie prawni i adwokaci)
 • punkty NPO
  mile widziane wykształcenie prawnicze + wymagane ustawą SZKOLENIE z zakresu poradnictwa obywatelskiego (zaświadczenie) lub udokumentowanie, że jest się zakwalifikowanym na ww. szkolenie, z datą zakończenia w 2020r.
  Osoby, które nabyły kwalifikacje doradcy obywatelskiego w latach 2018-2019 - wymagany ustawą kurs doszkalający (zaświadczenie).
  Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie  szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego, jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)
Z chęcią podejmujemy współpracę z zespołami specjalistów (prawnikami, doradcami obywatelskimi i mediatorami), którzy zadeklarują wspólną obsługę punktów na terenie wybranego powiatu.

Oferujemy

WYNAGRODZENIE miesięczne (przy pełnym wymiarze 5 stałych, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo):
 • 4.300 zł brutto | NPO - doradca obywatelski (20 godz./tydz.)
 • 4.100 zł brutto | NPP - prawnik, mediator (20 godz./tydz.)
Istnieje możliwość współpracy w mniejszym zakresie, w wybrane dni tygodnia. 
 
Dodatkowo istnieje możliwość płatnego zlecenia zadań z zakresu edukacji prawnej (120 zł /godz.).
 
ZAPEWNIAMY: 
 • dedykowanego koordynatora
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy
 • wyposażone pomieszczenie do udzielania świadczeń (umeblowanie, materiały papiernicze, drukarka/skaner, dostęp do internetu)
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym)
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne ogłoszenia

8

Września, '20

łódzkie / Łódź

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

Co dla Ciebie przygotowaliśmy? Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start. Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Zadbamy również o Twoją przyszłość...

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

7

Września, '20

mazowieckie / Warszawa

Legal Assistant / Administrator

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working...

JTI GBS

7

Września, '20

dolnośląskie /

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu...

Stowarzyszenie SURSUM CORDA