Asystent ds. prawnych
Miejsce pracy: Siemianowice Śląskie
Zakres obowiązków
 • Udział w przygotowaniu i  opiniowaniu wzorów dokumentów, w szczególności umów handlowych.
 • Obsługa procesu powstawiania i dystrybucji umów podwykonawczych, umów zlecenia, dzieło, umów najmu, umów na dostawy, umów na usługi, aneksów, deklaracji wekslowych do umów i innych dokumentów, prowadzenie rejestru umów, sporządzanie zestawień umów.
 • Udział w bieżącym wsparciu prawnym realizowanych przez Spółkę projektów, w tym prowadzenie korespondencji z kontrahentami, udział w dochodzeniu przez Spółkę należnych roszczeń,
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z przygotowaniem umów i ich realizacją.
 • Udział w prowadzeniu dokumentacji Spółki, przygotowywanie dokumentów (KRS,KRK, zarządzeń, itp.).
 • Stała współpraca z Zarządem Spółki, udział w organizacji pracy Zarządu Spółki,  w tym przygotowaniu: uchwał, notatek z posiedzeń Zarządu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność oraz kreatywność w podejmowaniu działań.
 • Sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, arkusz kalkulacyjny.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Gotowość do wyjazdu służbowego.
Oferujemy:
 • Stabilną pracę, w oparciu o umowę o pracę, w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Współpracę z młodym i dynamicznym zespołem pracowników.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjny pakiet medyczny.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.