Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Aplikant radcowski w Wydziale ds. procesowych

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Warszawa
Numer referencyjny:
Z/IOR/110/10/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • występowanie z upoważnienia radcy prawnego w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami orzekającymi,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych,
 • dokonywanie analizy prawnej przekazywanych spraw pod kątem podejmowania właściwych czynności procesowych,
 • wspieranie radców prawnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 • prowadzenie rejestru spraw sądowych, przygotowywanie informacji o aktualnym stanie poszczególnych spraw, archiwizacja dokumentów.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę aplikantów radcowskich oraz aplikacja radcowska w toku,
 • poparta doświadczeniem praktyczna wiedza zawodowa z zakresu postępowania cywilnego i prawa zobowiązań, w szczególności umów o roboty budowlane,
 • doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne ogłoszenia

26

Listopada, '21

mazowieckie / Warszawa

Aplikant

Opis stanowiska: Współpraca merytoryczna przy bieżącej obsłudze prawnej spółek będących klientami kancelarii, udzielaniu porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii (w języku polskim i angielskim) Przygotowywanie umów i dokumentów...

TGC Sp. k.

26

Listopada, '21

dolnośląskie / Wrocław

Aplikant

Opis stanowiska: Współpraca merytoryczna przy bieżącej obsłudze prawnej spółek będących klientami kancelarii, udzielaniu porad, wyjaśnień i sporządzanie opinii (w języku polskim i angielskim) Przygotowywanie umów i dokumentów...

TGC Sp. k.