Specjalista ds. formalno-prawnych (biuro ofertowania)

Miejsce pracy: Kraków

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:
 • kompletowanie ofert pod względem formalno-prawnym, koordynowanie obiegu dokumentów, nadzór nad kompletnością wymaganych podpisów osób posiadających pełnomocnictwo do złożenia ofert oraz archiwizowanie kopii ofert,
 • komplementowanie i archiwizację pełnej dokumentacji przetargowej, w tym wszystkich pism przychodzących i wychodzących do Inwestorów/Zamawiających,
 • terminowe dostarczanie ofert Zamawiającemu oraz wszelkich dokumentów/pism w toku postępowania przetargowego,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów przez Spółkę,
 • koordynację dat ważności ofert w tym ważności wadium,
 • przygotowanie kompletnych prawidłowych wniosków o udzielenie zamówień publicznych,
 • koordynację obiegu dokumentów w Biurze Ofertowania,
 • koordynację obiegu dokumentacji pomiędzy partnerami handlowymi na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie pism do Zamawiających/Inwestorów z zakresu formalnego oferty/wniosku,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • koordynowanie pod względem formalno-prawnym procesu zmierzającego do zawarcia umów z kontrahentami,
 • prowadzenie bazy informacji dokumentacji formalno-prawnej.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 2 lat pracy na stanowisku związanym z ofertowaniem w zakresie formalno-prawnym,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
 • znajomości pakietu MS Office oraz specjalistycznego oprogramowania wspomagającego kosztorysowanie,
 • znajomości branży budowlanej,
 • znajomości ustawy prawa zamówień publicznych,
 • umiejętności korzystania z przyrządów pomiarowych,
 • umiejętności czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności rozwiązywania problemów (wybór metod, narzędzi materiałów i informacji),
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywane obowiązki,
 • umiejętności interpersonalne (współpraca z innymi osobami, umiejętne komunikowanie się z pracownikami oraz klientami, umiejętność nawiązywania kontaktów),
 • odpowiedzialności, dokładności, sumienności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • znajomości programu MS Project – mile widziane,
 • prawa jazdy kat. B.
Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się Grupie,
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów.

Prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pani/Pan również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji / na inne stanowiska, prosimy o zawarcie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 3 lat.


ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie 30-048, ul. K. Czapińskiego 3, jako Administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji,
 • dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody - również na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub do zakończenia przyszłych procesów rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - w drugim ze wskazanych przypadków nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od przekazania przez Panią/Pana oferty pracy,
 • Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobom trzecim z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana na to wyraźnej i dobrowolnej zgody,
 • Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą tradycyjną – na adres ul. K. Czapińskiego 3, Kraków 30-048, lub dane.osobowe@zue.krakow.pl
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

Podobne ogłoszenia

8

Września, '20

łódzkie / Łódź

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

Co dla Ciebie przygotowaliśmy? Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start. Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Zadbamy również o Twoją przyszłość...

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

7

Września, '20

mazowieckie / Warszawa

Legal Assistant / Administrator

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working...

JTI GBS

7

Września, '20

dolnośląskie /

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu...

Stowarzyszenie SURSUM CORDA