ścieżki zawodowe

ścieżki zawodoweSpecjalistą do spraw prawnych nazywa się osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze – określa się ją wówczas mianem prawnika. Większość instytucji rekrutujących specjalistów ds. prawnych nie wymaga ukończonych aplikacji, a jedynie szerokiej wiedzy z danej branży.

Mimo wszystko, każdy prawnik, któremu zależy na poszerzaniu horyzontów i nieporównanie większych możliwości zawodowych – powinien pomyśleć o skończeniu aplikacji. Nie jest to łatwe, ale umożliwia zdobycie konkretnego zawodu: adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego czy notariusza.

To jednak nie wszystko! Ukończenie prawa daje szerokie możliwości i warto zastanowić się nad alternatywnymi ścieżkami zawodowymi. Specjaliści w zakresie prawa mogą między innymi rozważyć zawód rzecznika patentowego. To doskonała opcja dla absolwentów prawa, których interesują zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Na aplikację rzeczniowską należy poświęcić 3 lata i zdać egzamin państwowy, umożliwiający wpis do krajowego rejestru. Innym wyjściem jest aplikacja ekspercka, po której można pracować w Urzędzie Patentowym.

Prawnicy mogą również zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta, który zajmuje się rewizjami finansowymi. Natomiast dla osób, które nie chcą odbywać aplikacji, bardzo ciekawą opcją jest doradztwo podatkowe – wymaga ono jedynie zdania egzaminu państwowego oraz odbycia dwuletniej praktyki zawodowej. Do egzaminu można przygotowywać się samodzielnie, jednak dużo łatwej będzie skorzystać z oferty uczelni wyższych.

Specjaliści interesujący się kwestiami administracyjnymi, mogą wybrać aplikację kontrolerską i ubiegać się o urząd inspektora kontroli państwowej. Prawnicy mogą również uzyskać licencję kuratora lub syndyka.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *