oferty pracy

oferty pracyPodstawową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę podczas przeglądania ofert pracy dla specjalistów w dziedzinach prawnych, jest nazewnictwo.

Znacząca jest zwłaszcza różnica pomiędzy specjalistą prawnym, a radcą prawnym, bowiem ten ostatni posiada o wiele większe uprawnienia zawodowe i zakres jego obowiązków znacznie wykracza poza zadania, którymi zajmują się specjaliści prawni.

Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że prawnikiem dla firmy może zostać osoba po studiach prawniczych, natomiast aby zostać radcą należy ukończyć aplikację i zdać bardzo trudny egzamin państwowy. Specjalistów prawnych w obrębie własnych przedstawicieli także różnie się nazywa. Mogą być oni określani mianem prawników, młodszych albo starszych specjalistów, asystentów działu prawnego, a zwłaszcza po ostatniej zmianie przepisów: specjalistów ds. ochrony danych osobowych.

Bez względu jednak na nazewnictwo, zakres obowiązków pozostaje podobny. Pracodawcy oczekują od osób zatrudnionych na tym stanowisku kompleksowej obsługi prawnej ich firmy, działalności doradczej, formułowania pism procesowych oraz przygotowywania dokumentów sądowych, wspierania radcy prawnego, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów umów i pełnomocnictw, przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych, nadzorowania procedur decyzyjnych, bieżącego monitorowania zmian w prawie oraz współpracowania z zewnętrznymi instytucjami prawnymi.

Pracodawcy szukają osób komunikatywnych, odpowiedzialnych oraz umiejących pracować w zespole, a także posiadających wykształcenie wyższe i doświadczenie na podobnym stanowisku. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na szczegółowo opisane obowiązki i zastanowić się, czy będziemy w stanie im sprostać.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *