wymagania do zawodu

wymagania do zawoduWarunkiem niezbędnym i wypływającym z samej definicji zawodu jest ukończenie wyższych studiów prawniczych i zdobycie w tym zakresie tytułu magistra. Kierunek prawa znajdziemy w ofercie większości uniwersytetów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Studiować możemy w trybie dziennym lub zaocznym, a sama nauka trwa 5 lat i przeprowadzana jest w systemie jednolitym.

Dla większości pracodawców spełnienie tego warunku będzie wystarczające, w odniesieniu do kwalifikacji. Jednak w przypadku większych firm, niezbędne może się okazać również ukończenie aplikacji radcowskich bądź posiadanie dodatkowego fakultetu w zakresie doradztwa podatkowego, warto zatem pomyśleć o poszerzeniu wykształcenia.

Mimo wszystko, mogą zdarzyć się także firmy, które chętnie zatrudnią nawet studentów w ramach praktyk bądź stażów – wówczas jest to świetna okazja, by zdobyć doświadczenie, nawet jeżeli nie zyskamy gwarancji późniejszego zatrudnienia w tej konkretnej firmie.

Przyszły kandydat musi oczywiście posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych i wykazywać się chęcią do jej ciągłej aktualizacji. Przydatne okaże się też doświadczenie na podobnym stanowisku, a w przypadku studentów – chociażby udział w tworzeniu koła naukowego. Analityczne myślenie, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność i dokładność to z kolei niezbędne umiejętności miękkie.

Biegła znajomość pakietu Office (zwłaszcza Exel!) to kolejny warunek, ponieważ praca ma charakter biurowy. A na koniec ważna jest znajomość języka obcego (zazwyczaj na poziomie C1) – jego rodzaj zależy już od profilu i obszaru działalności danej firmy.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *