specjalista ds. prawnych kto to taki

specjalista ds. prawnych kto to takiSpecjalista ds. prawnych to szerokie pojęcie, nieprecyzyjnie określające konkretny zawód. Jest to stanowisko, na którym pracować mogą osoby, różniące się poziomem wykształcenia, każdorazowo musi to być jednak wykształcenie wyższe prawnicze.

Specjaliści ds. prawnych mogą być z jednej strony radcami prawnymi albo aplikantami, ale często w tym charakterze zatrudnia się praktykantów lub stażystów. Bywa, że od osób, mających dostać posadę na stanowisku specjalisty prawnego, pracodawca wymaga uprawnień radcowskich bądź adwokackich, jednak takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Zazwyczaj poszukiwane są osoby, legitymujące się dyplomem studiów wyższych w zakresie prawa. Wymagane jest także doświadczenie na podobnym stanowisku.

Jakie obowiązki wykonuje taki pracownik? Realizuje wszelkie działania, związane z obsługą prawną firmy. Zadania zawodowe różnią się w zależności od profilu branżowego i wielkości firmy. Koncentrują się jednak na funkcji doradczej, a zatem obejmują konsultacje, uzgadnianie i zawieranie umów, rozstrzyganie sporów prawnych, opiniowanie i przygotowywanie protokołów, a także negocjacje z kontrahentami. Specjaliści ds. prawnych monitorują również zmiany, zachodzące w przepisach, przygotowują akty prawne na użytek wewnętrzny firmy, archiwizują dokumenty i pośredniczą w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Ich rola dla firm średniego i wysokiego szczebla jest nieoceniona.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *