zakres obowiązków specjalistów ds. prawnych

zakres obowiązków specjalistów ds. prawnychOkreślenie zakresu zadań specjalistów prawnych jest skomplikowane prawdopodobnie dlatego, że są to zazwyczaj osoby legitymujące się dyplomem wyższych studiów prawniczych, jednak nie posiadające ukończonych aplikacji. Stąd nie specjalizują się w konkretnej dziedzinie, a raczej uczestniczą w koordynacji funkcjonowania danej firmy pod kątem prawnym.

Obowiązki specjalistów prawnych w dużej mierze zależą zatem od tego, w jakiej branży pracują i czym zajmuje się zatrudniająca ich jednostka. Jak duża jest firma, jakim kapitałem dysponuje, czy działa na rynkach zagranicznych, z iloma kontrahentami i podwykonawcami współpracuje, ilu zatrudnia pracowników…

Podstawowym obowiązkiem specjalisty ds. prawnych będzie zatem kompleksowa obsługa prawna takiej firmy. Co kryje się pod tym pojęciem? Przede wszystkim opracowywanie wewnętrznych regulacji prawnych oraz tworzenie i zawieranie umów. W sytuacji, w której firma bierze udział w postępowaniach przetargowych, specjalista prawny ma obowiązek w nich uczestniczyć. Czuwa również nad prawidłowym przestrzeganiem w firmie ustaw i rozporządzeń prawnych, np. o ochronie danych osobowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku, kiedy ulegają one ciągłym zmianom i nietrudno o błąd.

Wobec tego, specjalista prawny musi na bieżąco śledzić zmiany w prawie i odpowiednio szybko na nie reagować. Dodatkowo, zajmuje się sporządzaniem odpowiednich pism i pozwów, kontaktami z komornikami, weryfikacją dokumentów, tworzeniem opinii prawnych, a nierzadko również prowadzeniem szkoleń w zakresie obowiązujących w firmie norm.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *