Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcówOd 1 stycznia 2017 roku weszła w życie minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 PLN brutto za wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Zanim wprowadzono tę ustawę, minimalne wynagrodzenie godzinowe dotyczyło tylko i wyłącznie umów o pracę. Z uwagi na to, że na rynku zatrudnionych jest bardzo dużo osób na tzw. śmieciowych umowach, czyli umowach cywilnoprawnych, zleceniodawcy wykorzystywali fakt swojej przewagi nad zleceniobiorcą, wypłacając im stawki godzinowe na bardzo niskim poziomie tzw. stawki głodowe, wynoszące nawet niecałe 4 PLN za godzinę.

Nowelizacja ustawy ustala minimalną wartość wynagrodzenia za godzinę, która nie może być niższa niż 13 PLN brutto/h. Zmiana dotyczy umów cywilnoprawnych, zawartych po 1 stycznia 2017 roku. Jednak co należy wiedzieć i o czym pamiętać, to umowy zawarte przed tym dniem i które nadal obowiązują po wejściu w życie ustawy, także objęte są tą nowelizacją.

Zleceniobiorca, bądź też osoba świadcząca usługę ma prawo żądać wypłaty wynagrodzenia na poziomie wyżej wymienionej ustalonej stawki minimalnej, nawet jeśli w umowie ujęto wysokość wynagrodzenia na niższym poziomie. Wynagrodzenie musi być wypłacone co najmniej raz w miesiącu.

Co ważne, liczba przepracowanych godzin musi być ewidencjonowana w dowolnej formie (elektronicznej, bądź papierowej), a zleceniobiorca musi przedłożyć sprawozdanie z wykonywanych czynności. Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować wypłacanie wynagrodzeń po stawce minimalnej. Za niezastosowanie się do wymagań ciąży kara grzywny wynosząca od 1000 do 30000 PLN.

1 Komentarz

  1. Piotr J.
    9 maja 2017 at 21:24

    I bardzo dobrze, że się biorą za te śmieciowe umowy!

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *