Jakie warunki należy spełnić, aby zostać specjalistą ds. prawnych?

wymagania do zawodu

Warunkiem niezbędnym i wypływającym z samej definicji zawodu jest ukończenie wyższych studiów prawniczych i zdobycie w tym zakresie tytułu magistra. Kierunek prawa znajdziemy w ofercie większości uniwersytetów, zarówno publicznych, jak Continue Reading →

Czym zajmują się na co dzień specjaliści ds. prawnych?

zakres obowiązków specjalistów ds. prawnych

Określenie zakresu zadań specjalistów prawnych jest skomplikowane prawdopodobnie dlatego, że są to zazwyczaj osoby legitymujące się dyplomem wyższych studiów prawniczych, jednak nie posiadające ukończonych aplikacji. Stąd nie specjalizują się w Continue Reading →

Zakres obowiązków Specjalisty ds. Prawnych w organizacji

zakres obowiązków specjalisty ds prawnych w organizacji

Co robi Specjalista ds. Prawnych w organizacji? Jaki jest zakres jego obowiązków? Czym się dokładnie zajmuje? Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalisty ds. Prawnych uzależniony jest oczywiście od specyfiki Continue Reading →

Co zrobić kiedy płynność finansowa firmy zostaje zachwiana?

co zrobić kiedy plynność finansowa firmy zostaje zachwiana

Aby przedsiębiorstwo mogło w dobrej kondycji funkcjonować na rynku, musi mieć zachowaną płynność finansową. Niestety nie zawsze to się udaje i bardzo często nie wynika to z bezpośredniej winy przedsiębiorcy, Continue Reading →

Komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę

komornik zajmuje wynagrodzenie

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jedną z najczęściej stosowanych metod w egzekucji komorniczej. To, jaką wielkość wynagrodzenia zajmie komornik, zależy od stosunku pracy w jakim pozostaje dłużnik. W świetle Continue Reading →